برخی دانشجویان همیشه حاضر در صحنه تقلب، با تغییر تمام روش‌ها و محدودیت‌هایی که اساتید در نظر گرفته‌اند، بیخیال نشده و همچنان سعی در ابداع تقلب‌های جدید و پیچاندن استاد دارند.

یک دانشجوی مقطع کارشناسی با اشاره به اینکه همیشه راهی برای تقلب پیدا می‌کند، می‌گوید: یکبار که امتحان تخصصی سختی داشتیم و استاد هم گفته بود که سؤالات برای هرکسی متفاوت است و به شکل تستی طراحی شده است.
بعید می‌دانستم که استاد برای40دانشجو، منحصر به فرد سؤ‌ال طراحی کرده باشد چون اکثراً وقت این کار را ندارند؛ برای همین به بچه‌ها گفتم:‌‌ بیایید یک گروه بزنیم و تا وارد سامانه امتحان شدیم سؤالاتمان را در آن گروه ارسال کنیم.

وی ادامه می‌دهد: وقتی این کار را کردیم متوجه شدیم که فقط چینش سؤالات برای هر دانشجو متفاوت است؛ همان جا تصمیم گرفتیم که هرکس هرچند تا سؤالی را که می‌تواند پاسخ دهد و بقیه هم استفاده کنند،‌ با همین روند آن‌روز امتحان خیلی خوبی دادیم.

 یکی دیگر از دانشجویان مقطع کارشناسی، اظهار می‌کند: من وقتی درس نخوانده باشم و استاد قصد امتحان گرفتن داشته باشد موقع امتحان دادن هر سؤالی را که بلد نباشم اینترنتم را قطع می‌کنم، استاد هم فکر می‌کند که مشکل اینترنت دارم و سراغ نفر بعدی می‌رود. 

یکی از دانشجویان نیز بیان می‌کند: یکبار امتحان مجازی زبان داشتم و هیچی بلد نبودم، یکی از دوستانم را که مترجم زبان است به خانه‌امان دعوت کردم تا او جای من امتحان دهد؛ آن‌روز دلچسب‌ترین امتحان عمرم را دادم و به راحتی آن واحد را پاس کردم. 

*گوگل همیار تقلب دانشجو است

برخی از دانشجویان در ایام امتحانات به دنبال جواب از گوگل و یا دیگر منابع در دسترس، برای پشت سرگذاشتن امتحاناتشان هستند. برخی نیز از این شرایط سوء‌استفاده کرده و برای امتحانات مجازی نرخ تعیین کرده‌اند. 

یک دانشجو با اشاره به نحوه امتحان دادن خود در مجازی تصریح می‌کند: حتی زمانی که مدرسه می‌رفتیم و امتحانات نیز حضوری بود همیشه شیوه‌هایی برای تقلب وجود داشت؛ حال که دانشجوییم و امتحانات مجازی شده مسأله تقلب شدت بیشتری یافته است.

وی می‌افزاید: اکثر استادان ما در مجازی به شیوه تشریحی امتحان می گیرند، اگر سؤالات مشخص باشد و مفهومی نباشد همان لحظه وارد گوگل می شوم و پاسخ سوال را جستجو و کپی می‌کنم و داخل باکس جواب سوال قرار می‌دهم درست است که بسیار ریسکی عمل می‌کنم اما حداقل صفر نمی‌شوم.*** مارابانظرات خوددرنشرمعارف اهلبیت(ع)یاری دهید***  

نوشته شده توسط شیعه مولا علی (ع)اگر خداتوفیق دهد در چهارشنبه 99/10/24 ساعت 1:38 عصر موضوع | ***استفاده از مطالب باذکرمنبع وفرستادن صلوان باعجل فرجهم مانعی ندارد*** .التماس دعا***لینک ثابت